Zwrot, wymiana i reklamacje

ZWROT (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

Klient (konsument) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zakupionych w sklepie Mamunio produktów w ciągu 14 dni od ich otrzymania na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827).

Wskazane prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z niesuniętymi oryginalnymi metkami i oznaczeniami producenta, nieuszkodzony, niezabrudzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
Wraz ze zwracanym Towarem należy przesłać:
– oryginały (kopię) dokumentów zakupu (jeśli to możliwe)
– wypełniony formularz zwrotu.
Zwracany Towar powinien być wysłany przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej , wyłącznie na adres:
Mamunio Joanna Młodynia, ul. Janczarskiego 6/9. 49-300 Brzeg z dopiskiem ‘ZWROT’.
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający nie uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione powyżej wymagania, w przeciągu 10 dni Sklep dokona zwrotu na wskazane konto, wszystkich płatności otrzymanych od Klienta.
Koszt odesłania towaru do sklepu, w sytuacji odstąpienia od umowy, ponosi kupujący.
Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym  na numer konta podany w formularzu zwrotu
Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem

Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.

 

WYMIANA

Wymiana towaru polega na zwrocie (odstąpienie od umowy) wybranych artykułów, następnie złożeniu i opłaceniu nowego niezależnego zamówienia.

Jeśli zamówiłeś produkt i okazał się np. za duży, skorzystaj z procedury zwrotu.

Towar wyślij przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres:
Mamunio Joanna Młodynia, ul. Janczarskiego 6/9. 49-300 Brzeg z dopiskiem ‘WYMIANA’.

W każdej chwili możesz zamówić wybrany artykuł w innym rozmiarze lub kolorze.

W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura reklamacji.

 


 

REKLAMACJA

(jeżeli otrzymałaś/eś towar zgodny z zamówieniem jednak rozmiar nie pasuje zastosowanie ma procedura zwrotu!)

Wraz ze reklamowanym Towarem należy przesłać:
– oryginały (kopię) dokumentów zakupu
– wypełniony Formularz reklamacji

Zwracany Towar powinien być wysłany przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, wyłącznie na adres:
Mamunio Joanna Młodynia ul. Janczarskiego 6/9 49-300 Brzeg z dopiskiem ‘REKLAMACJA’.

Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem
Zwracany przez Klienta Towar powinien  zostać opakowany w sposób zapewniający nie uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego, dowodu zakupu i przesyłki z reklamowanym Towarem.

W razie uznania reklamacji, Towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa (np. z powodu wyczerpania nakładu) , Sklep na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Towaru ponosi Sklep.

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym na numer konta podany w formularzu reklamacji

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.